„Dreams & Flights”, expoziție de pictură a artistelor Mariana Constantinescu și Cristina Tudorache

„Dreams & Flights”, expoziție de pictură a artistelor Mariana Constantinescu și Cristina Tudorache, la cinematograful „Independența” din Târgoviște, duminică, 5 martie 2023, ora 14:00

O lume dominată de tensiuni exterioare și una aflată într-o zbatere care aparține mai degrabă unei sensibilități interioare, lăsând la vedere solaritatea, iubirea și fericirea, se constiue în proiectul expozițional „Dreams & Flights”, propus de două pictorițe, membre ale Filialei Constanța Unu a U.A.P din România, care vor expune împreună duminică, 5 martie, în spațiul cinematografului „Independența” din Târgoviște. Vernisajul de la ora 14:00 le vor aduce în fața iubitorilor de artă pe Mariana Constantinescu și Cristina Tudorache, adeptele unui expresionism abstract disecat în note particulare în ceea ce privește vibrația cromatică și sentimentul de libertate al ființei.

 

Bucuria celor două artiste constănțene de  a se destănui prin arta lor vine în întâmpinarea respingerii derapajelor contemporane și afirmării celor mai nobile și fragile trăiri ale omului. Evenimentul, susținut de Primăria Municipilui „Târgoviște” și de Teatrul Municipal „Tony Bulandra”, se va deschide în prezența criticului de artă Ana Amelia Dincă, iar publicul va avea acces la acest demers artistic în perioada 5-24 martie 2023.

 

O pictură mai liniștită, plină de taine, în ceea ce privește înțelegerea peisajului și  a minunatei lumi a pietrelor și păsărilor, aceea a Marianei Constantinescu, și o abordare mai tensionată a căutărilor ființei, în viziunea Cristinei Tudorache, vom descoperi duminică, în cadrul expoziției de la Cinematograful Independența din Târgoviște, într-o alăturare de obțiuni stilistice, de statorniciri ale unor sentimente în raport cu experiența existențială și creatoare.

Dialog între formă și sunet

Mariana Constantinescu se reinventează în aceeași zonă de inspirație. Privind marea și cerul, călcând apăsat nisipul, aceasta vede și aude elemente comune simțurilor noastre, pe care le reformulează ca stări de spirit, ca măsură a frumuseții naturii și ca o întoarcere a artistei către geneza lumii noastre. Aceste decupaje ale realității trecute prin absorbția imaginației par a lăsa simțurile să perceapă liber senzațiile luminii, infintele date spectrale ale așezării ei pe structurile geologice și în contact cu forma și mișcarea păsărilor. Însă motivul pietrelor este unul surprins într-o plasticitate care atrage atenția prin câmpurile de culoare sintetizate și alăturate unor suprafețe cromatice rezultate din simbioza imaginației cu acumulările vizuale prezente în existența artistei, care sunt specifice ținutului constănțean. Nuanțele lăsate în memoria artistei de aceast topos  sunt evocate în compoziții dominate de vitalitate, unde observăm un joc de planuri și o materialitate a subiectului, tratate în ușoare note de volum. Deseori petele de culoare sunt însoțite de pasaje discret aminate de ritmica liniilor, obținute dintr-un gest aparent spontan, dispus să completeze arealul expresiv al lucrărilor. Contraste vizibile de închis – deschis, fie în zona griurilor neutre sau a celor colorate, spații amintind metamorfoze ale materiei și inserții de alb, care să evidențieze adâncimea perspectivală, totul fiind de o nobilă frumusețe, ușor de cuprins cu privirea. Sedimentele culturale o determină pe artistă să știe cum să se apropie de pietre și cum să își ridice ochii spre cer, prin fereastra atelierului ori în plimbările citadine sau la malul mării, lăsând ca  forma și sunetul să interfereze, într-o metafizică  apropiere între elementele primordiale.

Dinamica substanței cromatice

Emoțiile umane sunt definitorii pentru pictura Cristinei Tudorache, o artistă cu o pensulație specifică, cu un demers vizual amplificat prin capacitățile lui cromatice. În fiecare lucrare artista vorbește despre sine, despre felul său de autocunoaștere, independent de orice regulă existențială prin libertatea de a visa și de a-și manifesta sentimentele prin mijloacele picturii. O trăire intensă a vieții interioare se vede în felul de a așterne culoarea tensional prin gestica aplicării ei,  observabilă în suitele de lucrări în care cercetează limitele unui traseu compozițional de factură expresionist abstractă. Sinestezia care acoperă dimensiunea simțurilor exprimate direct și hotărât se derulează ca o poveste a acestora, ca un parcurs al pendulării între diurn și nocturn, între pozitiv și negativ. Cristina Tudorache trece cu ușurință de la expresiile în alb, negru și griuri neutre, la tonalități menținute într-o gamă de o sensibilă plasticitate prin contrastele create din care irumpe câte o nuanță dominantă, neutralizată de câmpuri de pensulații. O abordare stilistică bine conturată se alătură unor mesaje venite din puterea sa de a se reinventa, dar și din spațiul exterior ei, care nu poate fi trecut cu vederea de artistă.  Dinamica omniprezentă evocă o vitalitate recurentă a picturii Cristinei Tudorache.  Concentrată în centrul imaginii, forma abstractă se compune din subtilitatea fiecărei linii trasată cu pensula, modelată conform unei structuri echivoce, care  realizează o mișcare de rotație. Această impresie de rostogolire se identifică prin  repetarea traseelor tușelor într-un joc aparent liber pe suprafața pânzei, creând acele unificări de lumină și întuneric, creând un spațiu fizic încărcat de substanță cromatică și sentimente variate ale artistei.

Ana Amelia Dincă, critic de artă

Mariana Constantinescu

 

Cristina Tudorache

 

Comentariile sunt închise.